קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature15 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת SIngleSignOnפתוחcriticalfeature15 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מערכת CRM באתרפתוחcriticalfeature15 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?עדכון אתר הבדיקותפתוחcriticalsupport15 שנים 43 שבועותslioz
תחזוקת אתר מה קורה?פתרון חדש לאחסנהפתוחcriticalמשימה15 שנים 43 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature15 שנים 43 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature15 שנים 43 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה15 שנים 42 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature15 שנים 41 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature15 שנים 40 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature15 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature15 שנים 40 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 39 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug15 שנים 38 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בטופס יצירת קשרפתוחcriticalbug15 שנים 35 שבועותברוך אורן
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #