לבטל auto rewind

Project:תחזוקת אתר מה קורה?
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

לבטל בקטעי הווידיאו את ה-auto rewind