בדיקה משפטית אקו"ם

Project:תחזוקת אתר מה קורה?
רכיבCode
Category:task
עדיפות:critical
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

יש לבצע בדיקה משפטית מול אקו"ם לגבי נושא השימוש ביצירות עברי לידר ע"י הקטע של ארגון הנוער.
יעד: לביצוע עד אוקטובר 2007