כיתוב משפטי

Project:תחזוקת אתר מה קורה?
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

צריך להוסיף לאתר כיתוב "הופעת אדם בקטעים המצולמים אינה בהכרח מעידה על נטייתו המינית"
בנוסף לכך - להוסיף מסמך "רישיון שימוש" לאתר