מציג את אהבה, זעם והכיבוש: פוליטיקה ביסקסואלית בישראל/פלסטין Love, rage and the occupation: bisexual politics in Israel/Palestine

Your browser is not able to display this multimedia content.

Problems viewing videos?
Download latest Flash Player

האקטיביסטית הביסקסואלית שירי אייזנר מדברת בכנס BiCon העולמי בלונדון אודות הפוליטיקה הביסקסואלית והקשר שלה לכיבוש בפלסטין.
צילום: לילך בן דוד
הבאה לשידור: הילה לב

Israeli bisexual activist Shiri Eisner speaking at International BiCon in London about Israeli bisexual politics and its link with the occupation of Palestine

The Israeli occupation of Palestine has had a deep influence over both external and internal LGBTQ and bisexual/pansexual politics. What is the connection between the occupation and inner LGBTQ violence? How does that connect to last year's Bar-No'ar shooting? How are all of these events related to bisexual erasure? And what does the Israeli bisexual community think about all this?

Shiri Eisner is a bisexual activist from Israel, involved in bisexual/pansexual, transgender, queer, feminist, anarchist, anti-occupation and animal rights activism. She is the founder of the Israeli bisexual organization, Panorama - Bi and Pansexual Feminist Community, and is involved with various anti-occupation queer groups such as the Pink Black Block, the Coalition of Pink Communities, and Israeli Queers for Palestine.

TAGS:
Israel, Palestine, Occupation, Occupation of Palestine, Protest, Resistance, Bisexual, Bisexual politics, Transgender, Gay, Lesbian, Queer, LGBTQ, Radical politics, Radical queer politics, Bar-Noar, LGBTQ pride, Pride parade, Pride march, Jerusalem, Tel Aviv, Tel Aviv gay tourism