חדשות הוט לגבי פרידמן

Project:שיתופי פעולה
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
Attachment:2007-09-04 חדשות הוט.doc (145 ק"ב)
תיאור

חדשות הוט מקבלים קלטת עם חומר גלם מהצילומים באגודה ביום ראשון.