מציג את לאתגר את ההגמוניה בזהות קווירית ופמיניסטית Boy//cut Israel: challenging male hegemony through queer&feminist identification

Your browser is not able to display this multimedia content.

Problems viewing videos?
Download latest Flash Player

הרצאתה של האקטיביסטית הטרנסג'נדרית והביסקסואלית לילך בן-דוד בכנס BiCon העולמי בלונדון בנושא התנגדות קווירית לכיבוש הישראלי של פלסטין.
בוגדת במדינה שלך, בוגדת במגדר שלך, בוגדת בנטייתך המינית. זה יהיה ניסיון לספר את הסיפור של התנגדות קווירית למשטר האפרטהייד בישראל, כפי שנצפה דרך עיניה של אשה טרנסית פמיניסטית וביסקסואלית.

צילום: שירי אייזנר
הובא לשידור על ידי הילה לב

Israeli bisexual transgender activist Lilach Ben-David speaking at International BiCon in London about queer resistance to the Israeli occupation of Palestine.
A traitor to your country, A traitor to your gender, A traitor to your sexual orientation. This will be an attempt to tell the story of queer resistance to the apartheid regime in Israel, as seen through the eyes of a feminist, bisexual transwoman.

Lilach Ben-David is a young Israeli transgender and bisexual activist, working for animal rights, LBGTQAII rights, Sex workers rights, freedom for the occupied and exiled Palestinian people, Environmentalism and for local social/ anarchist projects and struggles. She was spokeswoman for this year's Community Pride Parade in Tel- Aviv, is the spokeswoman for ALI (Animal Liberation Israel), involved with Boycott! Supporting the Palestinian BDS Call from within, an activist and +co- founder of Panorama - Bi and Pansexual Feminist Community.

תגיות:
Israel, Palestine, Occupation, Occupation of Palestine, Protest, Resistance, Bisexual, Transgender, Gay, Lesbian, Queer, LGBTQ, Radical politics, Tel Aviv gay tourism