חדשות טובות מירושלים!

לאחר מאבק משפטי מפרך של כחצי עשור, הגיע הבוקר פסק-דין, המזכה את הבית הפתוח בכספי התמיכה אותם ביקש מעריית ירושלים: למעלה מ-400,000 שקלים

כספים אלו הינם כספי התמיכה בפעילות הבית הפתוח בשנים האחרונות. חשיבותו של פסק הדין הינה הרבה מעבר לחשיבות כספית - פסק הדין מכיר בחובתה של עיריית ירושלים לקחת חלק במימון הפעילות של הבית הפתוח, על כל המשמעויות העמוקות, ערכית ומעשית, שיש לקביעה הזו. זוהי למעשה קביעה תקדימית גם עבור רשויות מקומיות נוספות בישראל - לא ניתן יותר להפלות את הפעילות הקהילתית הלהט"באקית, שמעתה ברור מעל כל ספק שהיא זכאית לתמיכה מוניציפלית כמו כל פעילות קהילתית-חברתית אחרת.
בבית הפתוח מקווים שהפסיקה תסייע גם לארגונים נוספים בהתמודדויות עתידיות מול גורמי הממסד השונים.

מתוך דבריה של ראש ההרכב, השופטת חיות: "המשפט בישראל בעניינה של הקהילה הגאה וחבריה משקף את השינויים והתמורות שחלו במרוצת השנים בחברה הישראלית. עמדתה של החברה בישראל היא כי על הדין להתייחס לנטייה מינית באינדיפרנטיות, כשם שיש להתייחס לנתונים אחרים בזהותו של אדם או של קבוצה, כמו גיל, גזע, לאום, מין ועוד. כמו כן, קיימת הסכמה רחבה כי אין להצר צעדיהם של חברי הקהילה הגאה או להפלותם לרעה. עמדה זו באה לידי ביטוי הן בפסיקה והן בחקיקה האוסרת על הפליה על בסיס נטייה מינית, ונסקור להלן רק חלק מ"אבני הדרך" בנושא זה."

את פסק הדין המלא ניתן לקרוא בקישור הבא: http://elyon1.court.gov.il/files/09/430/003/e12/09003430.e12.htm

בבית הפתוח רוצים להודות לעו"ד גלעד ברנע, ולצוות המשפטי של המרכז לפלורליזם יהודי, שהובילו את המאבק בביהמ"ש במסירות ובמקצועיות, וכן לצוות המסור של הבית הפתוח לדורותיו, ובפרט למנכ"ל הנוכחי, יונתן, שעמדו בזמנים הקשים מתוך אכפתיות ותחושת שליחות אמיתית. תודה גם למנכ"לי העבר – חגי ונועה, וליו"רי העבר – מייקי, איילת, אלנה, וג'רי שלקחו חלק בהובלת המסע הארוך אל עבר השוויון.

תגובות

כל הכבוד!!!

כל הכבוד לבית הפתוח על מאבק חסר פשרות. ממלא את הלב גאווה!