נוהל שיתופי פעולה והוצאה מהארכיון

עמותת שישה צבעים שמה לה כמטרה לקדם את הקהילה הגאה בישראל. זאת ע"י בניית וחיזוק קשרים חברתיים בקהילה הגאה.

שיתופי פעולה ובקשות לסיוע נשקלות בראש ובראשונה אל מול מטרות אלו. שיתופי פעולה שנמצאים מקדמים את המטרות, מתקבלים בברכה. כדוגמא נביא גופים אקדמיים (אוניברסיטאות) שמשתפים איתנו פעולה ומתירים לנו לצלם הרצאות שלהם, וכמובן שאנו משתפים איתם פעולה ומפיצים את הבשורה.

לעיתים עולות הצעות ורעיונות שאינן מקדמות את המטרות, או שמקדמות אותן באופן מעורפל מדיי. אנו מתייחסים להצעות אלו כ"הצעה שלא נמצאה כמקדמת מטרות העמותה באופן מהותי". על פי חוק העמותות, אין באפשרותינו להתייחס לבקשה שאינה מקדמת מטרותינו באופן מהותי כבקשה קהילתית, אלא כבקשה עסקית, המחייבת אותנו לגבות מכם מחיר שווה-שוק עבור כל שימוש במשאבי העמותה.

במקרים כאלו אנו גובים עלות של 77 ש"ח לשעת הקלטה/וידאו עבור השכפול בלבד. סכום זה מופקד בקופת פרויקט "מה קורה" וישמש לקידום העשייה בפרויקט. כמובן, אין בכך תשלום עבור הצילום של האירוע בפועל, ובוודאי שאין בכך רכישת זכויות ראשוניות על החומר. התשלום הוא רק פיצוי עבור השיכפול הטכני.

הנוהל השגרתי קובע שהחומר המשוכפל יופיע עם לוגו "מה קורה" בתחתית המסך* - בדיוק כמו כל הסרטונים באתר "מה קורה". במידה ויש בכך בכדי לפגום באיכות התוצר שנדרשת, או במידה ועולה רצון להשתמש בחומר למטרות אחרות מאלו שהוצעו מראש, יש תמיד אפשרות ליצור איתנו קשר, ולקבל הרשאה מתאימה. החומרים המקוריים יישמרו בארכיון "מה קורה".

תשלום ניתן לבצע באמצעות החנות החברתית של שישה צבעים.
נא לרשום בשדה "הערה" שמדובר בתשלום עבור שכפול הקלטות.

מדיניות הוצאת חומרי גלם מארכיון הוידאו הקהילתי

אין דרך להעריך בכסף את שוויו של חומר ארכיוני, במיוחד כזה שיש בו חשיבות היסטורית לקהילה הגאה בישראל. לרוב אין כלל אפשרות למצא עותק נוסף מחומרים כאלו או לשחזרם. לכן, אנו קפדניים במיוחד לגבי חומרי הגלם שלנו.

לפי החלטת הנהלת שישה צבעים, לא יוצאו מהארכיון חומרים בלי יוצא מן הכלל, ללא אישור מראש בכתב, ובלי הפקדת פיקדון של כ-1000$ לכל קלטת שתצא מהארכיון. זו החשיבות שאנו רואים בחומר הגלם שלנו.

האופציה הקהילתית באמת :-)

לעומת זאת, את רוב הפרויקטים שאפשר לעשות עם חומר הגלם שלנו, תוכלו לעשות כחלק מצוות "מה קורה". אם ברצונכם להצטרף לצוות שלנו, תוכלו לערוך את הסרט שלכם כחלק מפרויקט הטלויזיה הקהילתית, עם כל המשתמע מכך - נשמח לסייע בהפקת הסרטון, בשולחן העריכה שלנו ובהדרכה מקצועית, בשידור באתר "מה קורה" ובערוץ הקהילתי בכבלים ובלווין. מיותר כמובן לציין שבמקרה כזה, לא יהיה צורך בכל תשלום.

----------------------------------------
* במקום הלוגו ניתן להתחייב בכתב לכלול כתובית בניסוח הבא בדיוק: "באדיבות מה קורה? הטלויזיה הקהילתית הגאה" למשך 20 שניות בחלק העליון של המסך, תוך שימוש בגופן שגובהו לפחות 1/8 מגובה המסך.