כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הווידיאו, חסרה אופצייה בסוף "הגש" ויש רק "תצוגה מקדימה לפני הגשה".

Project:תחזוקת אתר מה קורה?
רכיבUser interface
Category:bug
עדיפות:minor
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

צריך שיהיה ניתן להגיש מיידית.