קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #