קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #