קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature10 שנים 49 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #