קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 13 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 13 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 13 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים 13 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה9 שנים 13 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 10 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 17 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 17 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #