קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה13 שנים 47 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
שלב תוכן #