קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 28 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה12 שנים 28 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #