קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 35 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 38 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 38 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #