קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
שלב תוכן #