קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 51 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 5 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה12 שנים 5 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
שלב תוכן #