קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #