קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature16 שנים 11 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 18 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 18 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #