קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחד
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחד
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחד
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחד
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחד
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 4 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 4 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
שלב תוכן #