קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #