מהדורות לפרויקטים

Project:תחזוקת אתר מה קורה?
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

לבדוק כיצד מפעילים את נושא שחרור הגרסאות, כך שניתן יהיה להעביר אייטמים שבוצעו למהדורות אחרות.