התקנת מודולים מגניבים

Project:תחזוקת אתר מה קורה?
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

ראה http://www.drupal.org.il/node/435