הכותרות לא בולטות מספיק ביחס לטקסט

Project:תחזוקת אתר מה קורה?
רכיבMiscellaneous
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

צריך שיהיה מובן שיש הבדל בין כותרת האייטם לבין הטקסט עצמו