פרסומות של גוגל

Project:תחזוקת אתר מה קורה?
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

כשמגדילים למסך מלא את קטעי הווידיאו מופיעות פרסומות של גוגל בצד... אם יש דרך למנוע זאת אז נראה לי ראוי מאוד