חדש בתקציב עיריית תל אביב: מצעד הגאווה תוקצב מראש ב-300 אלף ש"ח


בניגוד לשנים קודמות, בהן המצעד תוקצב ב-80 אש"ח אך בפועל הופק בעלות של בין רבע לחצי מליון ש"ח - השנה הסכימה מועצת העירייה לתקצב מראש את המצעד ב-300 אש"ח.

המשמעות של התקצוב מראש היא, שבניגוד לשנים קודמות, מועצת העירייה מכירה בכך שהמצעד הוא חלק קבוע מתקציב העירייה, ובכך שראוי להקצות לו את המשאבים בהם הוא עושה שימוש, כבר בשלב התכנון.


מסמכי החשבונאות של העירייה מציגים כי בשנת 2007, השנה הראשונה בה הפיקה העירייה את המצעד, היא הוציאה בפועל על הפקת המצעד 508.5 אלף ש"ח, אך בשנים 2008-2009 תיקצבה את המצעד רק ב-80 אש"ח. בפועל, השקיעה העירייה בשנת 2008 סכום של 250 אלף ש"ח. נתוניה הכספיים של העירייה לשנת 2009 לא פורסמו עדיין.

עדכון: למערכת "מה קורה" נודע כי יואב גולדרינג, חבר מועצת עיריית תל אביב מטעם "עיר לכולנו", הגיש בקשה למידע בנושא זה כבר לקראת מצעד הגאווה האחרון, שנערך ביוני 2009. התשובה לבקשה זו העלתה כי לטובת ההפקה הוקצו 420 אש"ח, מתוכם 280 להפקה, 100 אש"ח לפרסום ועוד 40 אש"ח למשטרת ישראל, אך סכומים אלו אינם במסגרת סעיף התקציב "מצעד הגאווה" אלא במסגרת "תקציב לא צפוי". יואב המשיך ושאל את גזבר העירייה בשיחת מסדרון, האם יש תקינות בכך שפרויקט שעלויותיו כה צפויות מראש, מתוקצב מתוך "תקציב לא צפוי". התשובה לא איחרה לבוא: בהצעת התקציב לשנת 2010, התיקון המתבקש בסעיף התקציב בוצע.

תגובת עיריית תל אביב טרם נתקבלה.

בהכנת הכתבה נעשה שימוש בתקציבולטור של תנועת "עיר לכולנו". הנתונים נבדקו שוב גם מול אתר העירייה.

קובץ מצורףגודל
2010-01-26-pride-parade-budget.png15.48 ק"ב
2010-01-26-pride-parade-budget-2007.png9.65 ק"ב
2010-01-26-pride-parade-budget-2010.png9.95 ק"ב
2009-06-10-pride-budget-yoav-goldring.html6.08 ק"ב

תגובות

עדכון 2013

ראו גם את הפוסט של חבר המועצה יואב גולדרינג בנושא: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151516138222459&set=a.38421723...

ברוך אורן, יו"ר
שישה צבעים - בונים קהילה גאה בישראל
רח' האלון 35 גבעת עדה 0545-969612
baroch@6tzvaim.com