קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה8 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature8 שנים 15 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 20 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug8 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature8 שנים 25 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature8 שנים 26 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature8 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature8 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #