קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug14 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature14 שנים 32 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #