התפתחות נטייה מינית אצל עוברים

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבסיקור אירוע
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

ביום רביעי יש הרצאה של גניקולוגית בנושא.
בל - לראיין אותה לפני האירוע
ברוך ובל יצלמו. ולדבר על נסיעות.