קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature5 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature5 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature6 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה6 שנים 16 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature6 שנים 16 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature6 שנים 27 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature6 שנים 27 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature7 שנים 14 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature7 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #