קלטות שברי קנה

Project:תחזוקת ציוד
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

שילם מכספו 19 ש"ח, החשבונית אצל ברוך