יוני -פצוע מהברנוער שתובע את האגודה

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

רועי יכול לסייע בצילום
בל תיקח גם חלק.
צריך גם תגובה של האגודה
אפשר גם להתייחס לחלוקה תרומות של שישה צבעים והאגודה.