דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרטים הגאה

Project:תורנויות
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

אלדד ינסה לברר עם מי צריך לתאם את הדברים