תיירות גאה בעד ונגד

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבראיון באולפן
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

4 צדדים:
א. מבוא/ כללי/ שאלות למדריך תיירים
ב. בעד
ג. נגד
ד. כספים

א. מבוא כללי - הכתב יכתוב בעצמו, וגם בהסתמך על הראיון עם עודד כצמן ב-ד'

ב. בעד - שאלות ליניב ויצמן:
ספר בקצרה מה עריית תל אביב יפו עושה למען התיירות ומה החלק שלך?
האם מראים לתיירים גם את הצד האחר של תל אביב יפו? למשל המצוקות של הנוער הגאה והקשישים?

ג. שאלות ליואב גולדרינג - נגד
ממה נובעת ההתנגדות שלך לפרויקט?
האין אתה סבור שהפרויקט יתרום לקהילה?
מדוע יש התנגדות לנישה של התיירות הגאה בישראל?
מדוע עד היום יש מתנגדים לכסף הורוד?

ד. כספים / מדריך של קבוצת תיירים - שאלות לעודד כצמן, גזבר האגודה, ומדריך שהוסמך להדריך תיירים
מה מראים לתיירים?
איך מסבירים על ההיסטוריה של הקהילה בתל אביב?
האם מראים מקומות בהם היו נקודות בהן היו נקודות המפנה של הקהילה/ אגודה?
האם אתה כגזבר האגודה מקציב כסף לפרסום התיירות הגאה בחו"ל? אם לא - מי משלם על פרסום זה?
האם האגודה מרוויחה כסף מהפרויקט?