הכשרת בני נוער

Project:שיתופי פעולה
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

שתפ עם איגי.
לקבל 3 אנשים כל סמסטר. 1 עורך 1 צלם 1 כתב/ 1 כולבויני - זה 4 אנשים כל סמסטר.
צריך לבדוק איזה מעורבות אפשר לעשות יחד עם איגי.
(מטלה)ברוך - לדבר עם אבנר ולראות להיכן אפשר להתקדם עם זה.