קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature8 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה8 שנים 44 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה8 שנים 44 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה8 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה8 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה8 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature8 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature8 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature8 שנים 51 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature8 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature8 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug8 שנים 51 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחד
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #