קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה9 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה9 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug9 שנים 47 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #