קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה13 שנים 9 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה13 שנים 9 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature13 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug13 שנים 17 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 19 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #