קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה13 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 14 שעות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה14 שנים 14 שעותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 14 שעות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 4 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #