קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה10 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug10 שנים 47 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 49 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #