יש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - קשת

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבסיקור אירוע
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

חומר גלם צולם
בל - לשאול לגבי האם הפרישה תשנה את התייחסות לטרנס בקו, לבנות שרוצות להתנדב.
בל תשמח לקחת מעורבות