canon לתיקון

Project:תחזוקת ציוד
רכיבCode
Category:bug
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

נמצאת אצל בנצ', תשלח ליוגנד בשעות הקרובות.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 16/06/2009 - 12:07

נשלחה ליוגנד. יוגנד יצרו קשר בדואל לגבי הצעת מחיר לתיקון.
אגב - המצלמה תוקנה לפני שנתיים ולא לפני שנה כפי שטענתי..

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 06/12/2009 - 16:43

חזרה מתיקון, הייתה בשימוש אבל אז התגלתה תקלה בכפתור ההפעלה. שוב בתיקון.
ישנו ספק גם לגבי יכולת הטענת הסוללות שלה, לכן נתבקשו המתקנים לבדוק זאת גם כן. בנוסף ביקשנו הצעת מחיר לסוללה נטענת חדשה מאותו סוג.

#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 17/12/2009 - 14:00

אכן לא ניתן לטעון איתה סוללות , הוחלף מעגל DC וגם כפתור הפעלה. נזק: 560 ש"ח.
צפי לחזרת המצלמה לכוחותינו: יום ב' או לכל המאוחר 14 ימי עסקים. נחיה ונראה