קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature12 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 8 שבועות
שלב תוכן #