קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature8 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה8 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה8 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה8 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה8 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature8 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature8 שנים 46 שבועות
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature8 שנים 49 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature8 שנים 49 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature8 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature8 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחדברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה9 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #