קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה9 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה9 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature9 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה9 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #