קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 44 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #