קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature14 שנים 48 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת SIngleSignOnפתוחcriticalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מערכת CRM באתרפתוחcriticalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?עדכון אתר הבדיקותפתוחcriticalsupport14 שנים 46 שבועותslioz
תחזוקת אתר מה קורה?פתרון חדש לאחסנהפתוחcriticalמשימה14 שנים 46 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature14 שנים 46 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה14 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug14 שנים 41 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בטופס יצירת קשרפתוחcriticalbug14 שנים 38 שבועותברוך אורן
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #