קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature11 שנים 33 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה9 שנים 8 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה9 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature9 שנים 3 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug15 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature13 שנים 27 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #