גייז דוברי רוסית

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:ויתרנו על זה
תיאור

סקירה של פעילות הגייז דוברי הרוסית באגודה - גם של הנשים וגם של הגברים