משמרות גאווה ראיון וסרט רחוב

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

יש לדבר עם זיו פרידמן, מספר טלפון 0523785459
fridesigns@gmail.com