פרסום פורמים באינטרנט

Project:תורנויות
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

בל, תפיץ את קיום הקבוצה בפרומים שונים באינטרנט