נס לא קרה לנו- לפידים ושירה מחאתית לזכרם של מתאבדי הכלכלה

Project:שידורינו בערוץ 98
רכיבDocumentation
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

האירוע צולם ונערך על ידי שיר אלוני
התכנית תעבור, באישור ברוך, לערוץ 98 עם תוספת של לוגו מה קורה לתכנית.
קובץ התכנית להערות סופיות של ברוך לפני העברה לערוץ:
https://www.youtube.com/watch?v=r2-duc87uV8