קריאות עבור שידורינו בערוץ 98

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature3 שנים 41 שבועות
לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature4 שנים 6 ימים
הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה4 שנים 5 שבועותshiralony
חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature4 שנים 5 שבועות
נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה4 שנים 5 שבועות
מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה4 שנים 6 שבועות
דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature4 שנים 7 שבועות
ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה4 שנים 7 שבועותshiralony
נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה4 שנים 7 שבועות
אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature4 שנים 8 שבועות
סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature4 שנים 36 שבועות
התחזות לצדקפתוחnormalfeature4 שנים 39 שבועותברוך אורן
מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature4 שנים 40 שבועות
פסטיביפתוחnormalמשימה4 שנים 41 שבועותshiralony
מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature4 שנים 41 שבועות
דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature4 שנים 46 שבועות
תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature4 שנים 46 שבועות
הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature5 שנים 3 שבועות
תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature5 שנים 12 שבועותshiralony
פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועותshiralony
שלב תוכן #