קריאות עבור שידורינו בערוץ 98

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature4 שנים 28 שבועות
לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature4 שנים 39 שבועות
הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה4 שנים 43 שבועותshiralony
חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature4 שנים 44 שבועות
נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה4 שנים 44 שבועות
מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה4 שנים 45 שבועות
דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature4 שנים 45 שבועות
ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה4 שנים 45 שבועותshiralony
נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה4 שנים 45 שבועות
אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature4 שנים 47 שבועות
סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועות
התחזות לצדקפתוחnormalfeature5 שנים 25 שבועותברוך אורן
מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature5 שנים 26 שבועות
פסטיביפתוחnormalמשימה5 שנים 27 שבועותshiralony
מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature5 שנים 27 שבועות
דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועות
תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועות
הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature5 שנים 41 שבועות
תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature5 שנים 51 שבועותshiralony
פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature6 שנים 9 שבועותshiralony
שלב תוכן #