קריאות עבור שידורינו בערוץ 98

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature6 שנים 13 שבועות
לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועות
הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה6 שנים 28 שבועותshiralony
חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה6 שנים 29 שבועות
מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה6 שנים 30 שבועות
דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature6 שנים 30 שבועות
ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה6 שנים 30 שבועותshiralony
נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה6 שנים 30 שבועות
אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature6 שנים 31 שבועות
סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature7 שנים 7 שבועות
התחזות לצדקפתוחnormalfeature7 שנים 10 שבועותברוך אורן
מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועות
פסטיביפתוחnormalמשימה7 שנים 12 שבועותshiralony
מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature7 שנים 12 שבועות
דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature7 שנים 17 שבועות
תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature7 שנים 17 שבועות
הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature7 שנים 26 שבועות
תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועותshiralony
פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועותshiralony
שלב תוכן #