קריאות עבור שידורינו בערוץ 98

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature5 שנים 42 שבועות
לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature6 שנים שבוע אחד
הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה6 שנים 5 שבועותshiralony
חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature6 שנים 5 שבועות
נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה6 שנים 5 שבועות
מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה6 שנים 7 שבועות
דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature6 שנים 7 שבועות
ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה6 שנים 7 שבועותshiralony
נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה6 שנים 7 שבועות
אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature6 שנים 8 שבועות
סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועות
התחזות לצדקפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועותברוך אורן
מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature6 שנים 40 שבועות
פסטיביפתוחnormalמשימה6 שנים 41 שבועותshiralony
מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature6 שנים 46 שבועות
תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature6 שנים 46 שבועות
הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועות
תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature7 שנים 12 שבועותshiralony
פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועותshiralony
שלב תוכן #