ירושלים של ורוד

Project:שידורינו בערוץ 98
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

http://www.facebook.com/event.php?eid=198933530143914
יש לתאם אישור צילום מול הבה"פ