ערב הפיגוע

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

רנה צילם את המשטרה וראיין את יניב ואת ניצן הורוביץ וצילם את ההפגנה למחרת. צריך לערוך.