מסיבת יומן

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

סיקור המסיבה. רנה צילם, צריך לערוך.