העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאה

Project:תחזוקת ציוד
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

ברצוננו להעביר את חדר העריכה למתנ"ס הגאה.
דיברתי היום עם יובל, הוא אמר שהנושא בעיקרון מסודר, והוא ממתין לחוזה מהחברה למוסדות חינוך.
הוא ביקש שנעמוד בקשר מחר. כלומר, אני מקווה שמחר תהיינה תשובות.