ברכות בכנסת לרגל חודש הגאווה

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבסיקור אירוע
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

ברוך צילם, רנה ואילן עשו לוגינג ואילן דוגם כעת.
ככל הנראה יכנס לעריכה רק בשבוע הבא.
דד ליין: אין טעם לפרסם אחרי ה12 לחודש, כי אז לדעתי כדאי כבר להתרכז במצעד.