עצרת כיכר רבין

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

רנה ובל צילמו. יש לערוך ולשדר.