קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature16 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #