קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים שבוע אחד
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature9 שנים 8 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature11 שנים 20 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #