קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 22 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature9 שנים 2 ימיםברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 22 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 22 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 22 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #