תזכורת ע"י sms

Project:תורנויות
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

אלדד יתאם עם בל מפגש של החלפת טלפונים כדי שהיא תשלח דרך smsתזכורת למפגשים.