הקמה של טבלה שתציע את המוגקבלת בזמן של החברים בקבוצה

Project:תורנויות
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

אלדד