קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug11 שנים 24 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה11 שנים 20 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 35 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחדברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 36 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #