קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה12 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug12 שנים 15 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature12 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה12 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #