סרטים לטרנס'גנדר

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:bug
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

סדנא של הכנת סרטים של טראנס
בל אחרית

עדכונים

#1 נשלח על ידי אלדד ציון- רכז ... ביום ה', 26/02/2009 - 12:29

רק במרץ תתחיל הסדנה