הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ושות'

Project:תחזוקת אתר מה קורה?
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

כמו בגוגיי.