קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature16 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature15 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה15 שנים 10 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug15 שנים 12 שבועות
שלב תוכן #