קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug10 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה10 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature8 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature5 שנים 47 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug12 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature10 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #